Skip to content

IFEM Endo
Institutul Franco European Multidisciplinar de Endometrioză

Centru de expertiză specializat în tratarea endometriozei

Institutul Franco European Multidisciplinar de Endometrioză (IFEM Endo), este o structură de servicii medicale private dedicate exclusiv tratamentului medical şi chirurgical al endometriozei, cercetării clinice şi formării specialiștilor în managementul endometriozei. cercetării clinice  şi formării specialiștilor  în managementul endometriozei. IFEM Endo este situat în Clinica Tivoli-Ducos din Bordeaux.
 

Istoric

De ce crearea unui centru de expertiză în tratarea endometriozei? Cum a luat naștere institutul IFEM Endo?

Valorile noastre

Asistență medicală complexă, multidisciplinară și personalizată a endometriozei.

Cifre cheie

Descoperiți cifrele cheie care plasează IFEM Endo printre centrele de top pentru chirurgia endometriozei din Europa.

Echipa de experți în endometrioză

Descoperiți echipa multidisciplinară a IFEM Endo.

Reuniuni de Consens Pluridisciplinare (RCP)

O RCP reunește medici din diferite specialități cu scopul de a defini o strategie optimă de management multidisciplinar al endometriozei.

Demersuri privind calitatea

Centrul nostru a fost certificat ca Centru de Excelență în Managementul Multidisciplinar al Endometriozei.

Partenerii noștri

IFEM Endo are relații de parteneriat cu numeroase centre specializate în endometrioză din Franța și din străinătate.

Mărturii ale vizitatorilor străini

Centrul nostru a fost vizitat până în prezent de 110 chirurgi specializați în ginecologie și chirurgie digestivă veniți pentru a-și îmbunătăți cunoștințele în managementul endometriozei. Descoperiți mărturiile lor.