Skip to content

Mențiuni legale

Site-ul https://www.institutendometriose.com (denumit în continuare „Site-ul”) este proprietatea Institutului Franco-European Multidisciplinar de Endometrioză (denumit în continuare „IFEM Endo”).

1– Editor

IFEM Endo

Unitate de îngrijiri private
Sediu social: Rue de Rivière nr. 91, Bordeaux 33000, FRANCE
Telefon: 05 64 10 09 45
Email : apăsați aici

Director publicație : Benjamin Merlot

2- Director publicație

Domnul Benjamin Merlot

3- Compania de găzduire a Site-ului

Site-ul este găzduit de compania DIOXYJEN GRAPHIC.

Adresă: Le Recredy nr. 3, Bellevigny 85170
Telefon: 06 11 37 46 33
Site Internet: www.dioxyjen-graphic.fr

4- Proiectare - Realizarea Site-ului

Proiectarea și realizarea Site-ului au fost asigurate de Dioxyjen Graphic.

Fotografii : Envato Elements

5- Proprietate intelectuală

Prezentarea și conținutul Site-ului constituie lucrări protejate de legislația franceză și internațională referitoare la proprietatea intelectuală. Elementele de fond protejabile, cum ar fi textele, fotografiile, datele, grafica, videoclipurile, imaginile … precum și elementele de formă (alegerea, planul, dispunerea materialelor, organizarea datelor …) sunt proprietatea IFEM Endo cu titlu de drept de autor și cu titlu de drept de producător al bazei de date.

În virtutea acestei proprietăți, IFEM Endo poate exploata aceste elemente diferite singur sau cu acordul obținut de la deținătorii de drepturi, pentru întreaga lume.

Prin urmare, orice reproducere sau reprezentare, parțială sau totală, pe orice suport, nu poate fi făcută fără consimțământul prealabil al IFEM Endo în aplicarea articolelor L.122-4 și L.342-1 din Codul de proprietate intelectuală.

Excepții pentru uz privat

În conformitate cu articolul L.122-5 din Codul de proprietate intelectuală, lucrările prezentate pe Site pot fi utilizate numai într-un context privat și neexclusiv de către orice utilizator al Site-ului. Aceasta înseamnă că aveți dreptul de a reproduce pentru stocare pe un computer cu un singur utilizator în scopul reprezentării pe un singur ecran și de a reproduce, într-un singur exemplar pentru copie de rezervă sau tipărit pe hârtie. Puteți face reproduceri pe hârtie atâta timp cât acestea se încadrează în domeniul copierii private pentru uz necolectiv.

Bază de date

IFEM Endo, în calitate de autor și producător al bazei de date care constituie Site-ul, este titularul tuturor drepturilor inerente bazei de date.

Astfel, în conformitate cu articolele L.342-1 și următoarele din Codul proprietății intelectuale, IFEM Endo interzice extragerea prin transfer permanent sau temporar pe orice suport, prin orice mijloace și sub orice formă a întregii sau a unei părți substanțiale a conținutului Site-ului, cu excepția cazului în care aceste operațiuni sunt efectuate în scopuri pur private sau educaționale.

Responsabilități

Nerespectarea regulilor stabilite mai sus va duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care se obține acordul prealabil și expres al IFEM Endo.

Această încălcare poate prejudicia în egală măsură drepturile de autor, drepturile de producător de bază de date sau ambele regimuri juridice în același timp. Constituie unul sau mai multe activități de contrafacere sancționate în temeiul articolelor L.335-2 și L.342-1 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

Operațiuni interzise

Orice comercializare totală sau parțială a prezentării originale a Site-ului și / sau a conținutului acestuia către terți și sub orice formă este strict interzisă. Orice furnizare publică a elementelor Site-ului prin vânzare, schimb sau închiriere (elemente audio, video, grafice, textuale) este interzisă în mod expres.

Încălcarea acestor prevederi imperative expune contravenientul la sancțiuni civile și penale prevăzute de lege.

Mărci comerciale și sigle

Mărcile comerciale și siglele sunt proprietatea IFEM Endo.

Orice reproducere și / sau utilizare fără acordul prealabil al IFEM Endo ar implica responsabilitatea utilizatorului și ar constitui o contrafacere care se pedepsește cu sancțiunile prevăzute la articolele L.335-2, L.713-2, L.713-3 și L.716-1 din Codul proprietății intelectuale.

Încălcarea acestor prevederi imperative expune contravenientul la sancțiuni civile și penale prevăzute de lege.

6- Linkuri hipertext

Site-ul poate conține linkuri către site-uri web ale unor terți.

Selectând unul dintre aceste link-uri, acesta va direcționa automat utilizatorul Site-ului către acele site-uri care sunt supuse propriilor condiții de utilizare și nu celor prezente.

Este responsabilitatea dumneavoastră să citiți condițiile de utilizare ale fiecărui site web către care ați fost redirecționat înainte de a continua navigarea, pentru a vă asigura că utilizați numai site-uri al căror conținut și reguli de utilizare au fost acceptate.

IFEM Endo nu deține controlul asupra acestor alte site-uri terțe și în niciun caz nu poate monitoriza conținutul acestora sau condițiile de utilizare, în special în ceea ce privește respectarea vieții private și respectarea reglementărilor aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal. IFEM Endo nu poate fi în niciun caz responsabil pentru orice pagube suferite pe un site către care unul dintre utilizatorii săi a fost redirecționat. Orice link către Site de pe un site terț este interzis fără autorizația prealabilă a IFEM Endo, care își rezervă dreptul de a da în judecată orice contravenient. IFEM Endo își declină orice responsabilitate privind orice link prezent pe un site extern care face referire la Site. În plus, IFEM Endo nu poate fi în niciun caz prezumat asociat unui conținut prezent pe un site terță prin simpla existență a acestui hyperlink.

7- Responsabilități

Pentru a permite accesul și utilizarea Site-ului în cele mai bune condiții de către orice utilizator, IFEM Endo poate în orice moment:

  • suspenda, întrerupe sau limita accesul la tot sau la o parte a Site-ului;
  • rezerva accesul la Site sau la anumite părți ale Site-ului, tuturor sau o parte a utilizatorilor;
  • șterge orice informație și / sau orice conținut și / sau orice funcționalitate care ar putea perturba funcționarea sa sau sunt contrare legilor și reglementărilor naționale sau internaționale;
  • suspenda accesul la Site pentru a face actualizări.

IFEM Endo nu poate fi tras la răspundere în caz de eroare, defecțiune, dificultate sau întrerupere a funcționării care împiedică accesul la Site sau la una dintre funcțiile sale. IFEM Endo își rezervă dreptul de a modifica informațiile în orice moment, în special prin actualizarea Site-ului.

IFEM Endo nu poate fi tras la răspundere în cazul unei proceduri judiciare împotriva utilizatorului:

  • datorită utilizării Site-ului sau a oricărui serviciu accesibil prin intermediul Site-ului;
  • din cauza nerespectării acestor mențiuni legale și Condiții de Utilizare.

Informațiile conținute pe Site sunt furnizate cu bună-credință și în starea actuală a cunoștințelor. IFEM Endo se străduiește să asigure, pe cât posibil, acuratețea și actualizarea informațiilor publicate pe Site, rezervându-și dreptul de a corecta conținutul în orice moment și fără notificare prealabilă.

Cu toate acestea, nu putem garanta acuratețea, precizia sau integralitatea informațiilor puse la dispoziție pe Site, nici că Site-ul nu va fi întrerupt, perturbat sau lipsit de erori.

IFEM Endo nu își va asuma repararea oricăror daune directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originile, naturile sau consecințele, legate de utilizarea Site-ului și, în special, degradarea echipamentelor informatice cauzate de un virus informatic, pierderea profiturilor, clientelei, datelor sau orice alte pierderi de active necorporale care pot apărea din cauza accesului oricui la Site sau a imposibilității de accesare a acestuia sau legată de creditul acordat oricărei informații provenind direct sau indirect de pe Site.

8- Drept aplicabil

Prezentele mențiuni legale și Condiții de Utilizare sunt reglementate de legislația franceză.

Ultima actualizare la apr. 12, 2021 @ 09:54